Jaaroverzicht 2022

Jaaroverzicht Op Stoapel 2022

Beste Op Stoapelaars en vrienden van het scheepserfgoed,

Om het in scheepsbouwtermen te zeggen: bouwnummer 2022 is sinds een paar dagen afgeleverd. Een schip is opgedeeld in bouwdelen namelijk secties. Hierbij een jaaroverzicht.
Het was geen eenvoudig bouwnummer maar we hebben als verenging toch weer onze grenzen verlegd. De start was in mineur want dat beruchte beestje had ervoor gezorgd dat er geen Nieuwjaarsreceptie was, geen ontmoeting met onze leden. Na die ontgoocheling konden we toch starten met een verdere positieve invulling:

  • We konden twee maquettes van Boelschepen verwerven. We konden vernemen dat bij Bart Baptist in Bilzen twee van zijn bouwkunsten te koop waren nl De Godetia A 960 en de Wielingen F 910. Ze zijn nu te bewonderen in AC De Zaat op de vijfde verdieping.

  • Met het lanceren van Zet een Kraan voor je raam (een minikraan) begonnen we onze filmavond, corona heeft ons hier echter parten gespeeld want de belangstelling was niet groot. Zij die er waren hebben ervan genoten.

  • Tussendoor hadden we windkracht 10 en zelfs 11. We waren al een tijdje bezig het besluit tot declassering van onze kraan om te buigen naar het in stand houden van deze kraan. In februari kregen we bezoek van mensen die ons daarbij konden helpen. De wind was een spelbreker maar was evengoed een nieuwe start. We speelden toen met het idee van een rondetafelconferentie met de minister, gemeentebestuur, Op Stoapel, erfgoedverenigingen, ondernemers en de groep red de kraan. De drukte nam toe: 25 maart in Antwerpen: open scheepvaartdagen en de organisatoren hadden ervoor gezorgd dat we de bevoegde minister even konden ontmoeten en spreken. Zijn woorden gaven ons hoop voor het dossier. 30 april 2022 was dan de dag die nog zeer lang in ons geheugen zal gegrift staan. Op Stoapel organiseerde de rondetafelconferentie over de kraan. De belangstelling was om U tegen te zeggen. Ons doel was meer dan ingevuld en het resultaat gaf ons hoop om de kraan een blijvend gezicht te geven in Temse. Afspraak werd er gemaakt om terug een controle van de staat van de kraan te maken. Het heeft ons gerust gesteld: ze zal niet omvallen en het is meer dan de moeite om ze te bewaren.
  • 26 oktober is de dag die vermeld staat in het Gulden boek van onze Gemeente en in het archief van Op Stoapel. Alle inspanningen van het schepencollege en de burgemeester(s) hebben resultaat: externe financiers voor het behoud van de kraan hebben hun akkoord gegeven. Er wordt een persconferentie gegeven op AC De Zaat, in aanwezigheid van De Minister van Erfgoed. En ja, het resultaat van inspanningen van zeer velen is er: het besluit tot declassering van de kraan wordt ingetrokken en er wordt een nieuw dossier opgesteld tot instandhouding van de kraan. De twee externe sponsors zijn Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en Interwaas.

  • Een ander dossier, namelijk het Boelparcours, begon aan zijn eindfase: de laatste foto-invulling was een feit, en ook het spelelement met gereedschappen werd gerealiseerd. Ons Boelparcours krijgt steeds meer vorm. Een wandeling van 1,4 km met een hoofdankerpunt en 7 andere ankerpunten met info en foto’s. De herinnering aan de werf blijft op die manier levendig. Op het Van Dammeplein is bovendien met 400 klinknagels de grootte van de Methania gesymboliseerd, namelijk 280 meter lang en bijna 42 meter breed. Samen met de gemeente heeft Op Stoapel dit uitgewerkt en gefinancierd. Binnenkort wordt het hele parcours ingehuldigd. Onze vereniging heeft daar veel werk in gestopt maar het resultaat mag gezien worden. 

  • Onze jaarlijkse uitstap kende een record aantal deelnemers: het programma dat Paul had uitgewerkt was top: met Rivertours een dagtocht langs de Schelde van Temse naar het Deurganckdok en dan nog tot in Sint-Amands, met tekst en uitleg wat er te zien was.
  • Voor de Erfgoeddag hadden we ervoor gekozen om binnen het thema scholing een kleine tentoonstelling op te zetten in Gallerij Philippus Nijs, verbonden aan de academie van Temse. De school was gekend om zijn afdeling scheepsbouw.
  • Regelmatig worden wij gecontacteerd door familie van Boelwerknemers die komen te overlijden, met de vraag of we geïnteresseerd zijn in wat ze verzameld of zelf gemaakt hebben. Zo zijn we in het bezit gekomen van maquettes, boeken, zaatblaadjes, medailles enz. Voor al deze zaken nog eens hartelijk dank aan de schenkers!
  • Als erfgoedvereniging konden we opnieuw stukken toevoegen aan ons groeiend archief: bij de sloper van de Godetia A 960 konden we een deel van haar schroef verwerven , na opkuis kunnen we dit een plaats te geven in onze gemeente .
  • In november was er dan ons jaarlijks gedenkmoment voor de overleden en verongelukte scheepsbouwers. Er is elk jaar meer en meer belangstelling. Dit jaar gaven we nog eens extra aandacht aan de asbestslachtoffers (na onze geslaagde info-avond en de aankoop van de Godetia als symbool, en met de gewaardeerde financiële steun van Cera).

 

Tot daar de inhoud van ons Bouwnummer 2022.
Ik dank iedereen van harte die zijn bijdrage geleverd heeft tot alle realisaties die we hebben kunnen doen. We hebben als bestuursraad een enorm druk jaar achter de rug. Maar als groep hebben we er ons doorgeworsteld. Op Stoapel is er nog steeds en daar zijn we fier op!

Op naar ons volgend bouwnummer 2023!
Ik wens iedereen voor volgend jaar een volledig probleemloze en op te lossen invulling van de eigen bouwnummers toe.

Namens alle bestuursleden
Eddy Van Grevelinge, Voorzitter


Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button