Erfgoeddag

Erfgoeddag 23 april 2017 ‘In onzen tijd, zorg voor elkaar op Boel’.

De scheepswerf in Temse heeft het leven bepaald van vele bewoners van Rustoord De Reiger. Met Op Stoapel vzw willen we op erfgoeddag mooie herinneringen terug opdiepen door voorwerpen en foto’s te laten bekijken, mensen hun verhaal te laten vertellen en dit vast te leggen voor het nageslacht. Op erfgoeddag tonen we de resultaten van conversaties in woord en beeld en kunnen de mensen kennis maken met onze vereniging.
 
Zorgen voor elkaar was van levensbelang in die tijd want het was veelal erg gevaarlijk werk.  Hoe communiceerden men met elkaar, welke werftaal werd er gebruikt, welke bijnamen bestonden er? 
Herkennen we nog mensen op groepsfoto’s uit lang vervlogen tijden, wie waren ze, wat deden ze, wat is er van hen geworden? Wat zijn de gebeurtenissen die je het meest zijn bijgebleven? Werd er veel gelachen op de werf? Welke grappen werden er uitgehaald? Immaterieel erfgoed dat niet terug te vinden is in archieven en boeken is een deel van onze collectieve geschiedenis. Deze info hopen we een beetje terug te vinden bij onze oudere medemensen, enkel zij kunnen ons daarbij helpen.

schrijnwerkers-1947-Boelwerf

Schrijnwerkers Boelwerf 1947

Erfgoeddag 24 april 2016 ‘Stoapelloop’, Boelcafé en wandeling.

Het thema van de erfgoeddag 2016 is ‘Rituelen’. Rituelen waren er ook op een scheepswerf. Denken we maar aan de feestelijkheden die er plaats vonden bij een ‘tewaterlating’, bij de ‘kiellegging’, bij de vlaggensymboliek bij een ‘overdracht’ tussen scheepsbouwer en rederij enz…
Aan de hand van een Boelwandeling die gegidst wordt door voormalige Boelmannen op het voormalige terrein leggen we uit waar de verschillende afdelingen zich bevonden. Er wordt ook ingegaan op overgebleven elementen uit de omgeving die een link hadden met Boelwerf. Tradities en rituelen worden nader toegelicht bij de verschillende ankerplaatsen van het parcours.
Het Boelcafé in AC de Zaat is het begin- en eindpunt van de wandeling. Een plek vol herinneringen aan de werf door de vele foto’s en maquettes die er opgesteld staan. Meteen heeft men ook een zicht op de huidige Zaat en kan men vergelijken met hoe het vroeger was.  Voor deze gelegenheid zal er ook een installatie worden gebouwd waarin een leuk spel is verwerkt die een tewaterlating zal evoceren. Natuurlijk is ons Boelcafé traditioneel een ontmoetingsplaats waar men verhalen van vroeger kan delen met anderen bij een goed glas. Klik hier voor meer info.

Doop van schip met de Champagnefles

Doop van schip met de Champagnefles

Erfgoeddag 26 april 2015 ‘van Plaat tot Schip’

Ook in 2015 nemen we deel aan de erfgoeddag, onder thema erf-erven, met een expo in AC De Zaat. Op Stoapel werkt dit jaar voor de eerste keer samen met de Koninklijke Postzegel- & Erfgoedkring Temse. We leggen uit aan het publiek hoe een schip tot stand komt. Dit doen we aan de hand van foto’s, video’s, bouwplannen, getuigenissen en een tabletquiz. Maar het hoogtepunt van de tentoonstelling is een maquette van de Boelwerf-erf. Hiermee kunnen we tonen op welke plekken de verschillende bouwfasen plaatsvonden. Zo komen we bij de logische titel ‘van Plaat tot Schip’. Hier kan je meer info vinden.

Een verslag van deze succesvolle tentoonstelling kan je hier bekijken.

Veel volk op de opening van de tentoonstelling 'Van plaat tot schip'

Veel volk op de opening van de tentoonstelling ‘Van plaat tot schip’

Het hoogtepunt is de maquette van de Boelwerf

Het hoogtepunt is de maquette van de Boelwerf

Erfgoeddag 27 april 2014 ‘Boelschepen op de wereldzeeën’

De ligging van Boelschepen op de wereldkaart

De ligging van Boelschepen op de wereldkaart

Met onze expo ‘Boelschepen op de wereldzeeën’ sloten we naadloos aan bij het thema ‘grenzeloos’ van de erfgoeddag. Maar liefst 450 bezoekers bezochten de expo die de focus legde op alle op Boelwerf gebouwde schepen die nog in de vaart zijn. Een nieuw fotoboek ‚Boelwerf in beeld’, waar ook Op Stoapel aan meewerkte, werd voorgesteld. Het panelgesprek door Eddy Allcock over het boek met Boelwerf fotografen Alex Suanet en Jimmy Hemelaer was een hoogtepunt. Tot slot had Op Stoapel nog een verassing in petto met de onthulling van de originele vlag van de Boelwerf harmonie door voormalig dirigent Ward Foubert. Deze vlag werd onlangs teruggevonden en geschonken aan Op Stoapel.

Gaston Derkinderen, oudste lid van Op Stoapel, neemt de vlag in ontvangst van Ward Foubert, Dirigent van de voormalige Boelwerf harmonie

Gaston Derkinderen, oudste lid van Op Stoapel, neemt de vlag in ontvangst van Ward Foubert, Dirigent van de voormalige Boelwerf harmonie

Dank aan het gemeentebestuur van Temse voor het ter beschikking stellen van AC De Zaat. De herwerkte brochure over de maquettes die opgesteld staan in AC De Zaat is te verkrijgen bij Op Stoapel of via cultuurbeleid@temse.be.

Eddy Allcock in gesprek met auteur Johan Dambruyne en Boelwerffotografen Jimmy Hemelaer en de 92 jarige Alex Suanet

Eddy Allcock in gesprek met auteur Johan Dambruyne en Boelwerffotografen Jimmy Hemelaer en de 92 jarige Alex Suanet

 

Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button