Erfgoeddag

ERFGOEDDAG 2023

In 2023 was het thema van de erfgoeddag ‘Beestig!’ Omdat we niet onmiddelijk een link zagen met scheepsbouw en de Boelwerf hebben we in 2023 niet meegewerkt aan de Erfgoeddag.

 

Erfgoeddag 24 april 2022 ‘Erfgoeddag maakt school’

Het thema van de Erfgoeddag 2022 was ‘Erfgoeddag maakt school’. De werf had een eigen school vanaf 1906. Om grote schepen te kunnen bouwen, schoolde Jos Boel zelf zijn werknemers tot vakmensen. Vanaf 1930 werd er scheepsbouw onderwezen in de Vak- en Ambachtschool, nadien volgden cursussen in de Vaktekenschool (Academie) en de Rijksmiddelbare School. De expo belicht de link tussen de Boelwerf en het onderwijs in Temse.

Galerij Philippus Nijs, Schoolstraat 15 te Temse.
Lees het verslag hier.
 

Erfgoeddag 25 april 2021 ‘Nacht’

Omwille van Covid-19 was er geen publieke activiteit in het kader van Erfgoeddag 2021 vanuit Op Stoapel zoals de vorige jaren. Dit betekent echter niet dat we niks deden rond het thema ‘nacht’. Immers, op de Boelwerf werden er ook tijdens de nacht vele werkzaamheden verricht. Over al deze nachtelijke activiteiten proberen we via woord en beeld enig inzicht te geven in deze extra nieuwsbrief.

Erfgoeddag zondag 28 april 2019 ‘Hoe maakt u het’

In het jaar dat het 25 jaar geleden is dat de Boelwerf in Temse haar deuren sloot pakte Op Stoapel uit met een expo over scheepsbouw in Temse. 

Een verslag van deze erfgoeddag kan je hier lezen.

Affiche Op Stoapel-Erfgoeddag 2019

Erfgoeddag 23 april 2018 ‘kiezen’

Dit jaar besloten we om niet deel te nemen aan de Erfgoeddag met thema.met als thema ‘Kiezen’,
een moeilijk thema om bij aan te sluiten.

Erfgoeddag 23 april 2017 ‘In onzen tijd, zorg voor elkaar op Boel’.

De scheepswerf in Temse heeft het leven bepaald van vele bewoners van Rustoord De Reiger. Met Op Stoapel vzw willen we op erfgoeddag mooie herinneringen terug opdiepen door voorwerpen en foto’s te laten bekijken, mensen hun verhaal te laten vertellen en dit vast te leggen voor het nageslacht. Op erfgoeddag tonen we de resultaten van conversaties in woord en beeld en kunnen de mensen kennis maken met onze vereniging.
 
Zorgen voor elkaar was van levensbelang in die tijd want het was veelal erg gevaarlijk werk.  Hoe communiceerden men met elkaar, welke werftaal werd er gebruikt, welke bijnamen bestonden er?
Herkennen we nog mensen op groepsfoto’s uit lang vervlogen tijden, wie waren ze, wat deden ze, wat is er van hen geworden? Wat zijn de gebeurtenissen die je het meest zijn bijgebleven? Werd er veel gelachen op de werf? Welke grappen werden er uitgehaald? Immaterieel erfgoed dat niet terug te vinden is in archieven en boeken is een deel van onze collectieve geschiedenis. Deze info hopen we een beetje terug te vinden bij onze oudere medemensen, enkel zij kunnen ons daarbij helpen.

 

schrijnwerkers-1947-Boelwerf

Schrijnwerkers Boelwerf 1947

Lees hier nog verder.
 

Erfgoeddag 24 april 2016 ‘Rituelen’

Het thema van de erfgoeddag 2016 is ‘Rituelen’. Rituelen waren er ook op een scheepswerf. Denken we maar aan de feestelijkheden die er plaats vonden bij een ’tewaterlating’, bij de ‘kiellegging’, bij de vlaggensymboliek bij een ‘overdracht’ tussen scheepsbouwer en rederij enz…
Aan de hand van een Boelwandeling die gegidst wordt door voormalige Boelmannen op het voormalige terrein leggen we uit waar de verschillende afdelingen zich bevonden. Er wordt ook ingegaan op overgebleven elementen uit de omgeving die een link hadden met Boelwerf. Tradities en rituelen worden nader toegelicht bij de verschillende ankerplaatsen van het parcours.
Het Boelcafé in AC de Zaat is het begin- en eindpunt van de wandeling. Een plek vol herinneringen aan de werf door de vele foto’s en maquettes die er opgesteld staan. Meteen heeft men ook een zicht op de huidige Zaat en kan men vergelijken met hoe het vroeger was.  Voor deze gelegenheid zal er ook een installatie worden gebouwd waarin een leuk spel is verwerkt die een tewaterlating zal evoceren. Natuurlijk is ons Boelcafé traditioneel een ontmoetingsplaats waar men verhalen van vroeger kan delen met anderen bij een goed glas. Klik hier voor meer info.

Doop van schip met de Champagnefles

Doop van schip met de Champagnefles

Lees hier nog verder.

Erfgoeddag 26 april 2015 ‘van Plaat tot Schip’

Ook in 2015 nemen we deel aan de erfgoeddag, onder thema erf-erven, met een expo in AC De Zaat. Op Stoapel werkt dit jaar voor de eerste keer samen met de Koninklijke Postzegel- & Erfgoedkring Temse. We leggen uit aan het publiek hoe een schip tot stand komt. Dit doen we aan de hand van foto’s, video’s, bouwplannen, getuigenissen en een tabletquiz. Maar het hoogtepunt van de tentoonstelling is een maquette van de Boelwerf-erf. Hiermee kunnen we tonen op welke plekken de verschillende bouwfasen plaatsvonden. Zo komen we bij de logische titel ‘van Plaat tot Schip’. Hier kan je meer info vinden.

Een verslag van deze succesvolle tentoonstelling kan je hier bekijken.

Veel volk op de opening van de tentoonstelling 'Van plaat tot schip'

Veel volk op de opening van de tentoonstelling ‘Van plaat tot schip’

Het hoogtepunt is de maquette van de Boelwerf

Het hoogtepunt is de maquette van de Boelwerf

Erfgoeddag 27 april 2014 ‘Boelschepen op de wereldzeeën’

De ligging van Boelschepen op de wereldkaart

De ligging van Boelschepen op de wereldkaart

Met onze expo ‘Boelschepen op de wereldzeeën’ sloten we naadloos aan bij het thema ‘grenzeloos’ van de erfgoeddag. Maar liefst 450 bezoekers bezochten de expo die de focus legde op alle op Boelwerf gebouwde schepen die nog in de vaart zijn. Een nieuw fotoboek ‚Boelwerf in beeld’, waar ook Op Stoapel aan meewerkte, werd voorgesteld. Het panelgesprek door Eddy Allcock over het boek met Boelwerf fotografen Alex Suanet en Jimmy Hemelaer was een hoogtepunt. Tot slot had Op Stoapel nog een verassing in petto met de onthulling van de originele vlag van de Boelwerf harmonie door voormalig dirigent Ward Foubert. Deze vlag werd onlangs teruggevonden en geschonken aan Op Stoapel.

Gaston Derkinderen, oudste lid van Op Stoapel, neemt de vlag in ontvangst van Ward Foubert, Dirigent van de voormalige Boelwerf harmonie

Gaston Derkinderen, oudste lid van Op Stoapel, neemt de vlag in ontvangst van Ward Foubert, Dirigent van de voormalige Boelwerf harmonie

Dank aan het gemeentebestuur van Temse voor het ter beschikking stellen van AC De Zaat. De herwerkte brochure over de maquettes die opgesteld staan in AC De Zaat is te verkrijgen bij Op Stoapel of via cultuurbeleid@temse.be.

Eddy Allcock in gesprek met auteur Johan Dambruyne en Boelwerffotografen Jimmy Hemelaer en de 92 jarige Alex Suanet

Eddy Allcock in gesprek met auteur Johan Dambruyne en Boelwerffotografen Jimmy Hemelaer en de 92 jarige Alex Suanet

Erfgoeddag 21 april 2013 Boelwerfgoed

Op de erfgoeddag op 21 april 2013 in AC De Zaat in Temse werd er ondermeer dieper ingegaan op de maquettes van schepen gebouwd door Boelwerf, die hier permanent zijn opgesteld. Onder de noemer ‘Boelwerfgoed‘ kregen de bijna 300 bezoekers een breed palet van film en expo voogeschoteld deskundig begeleid door ex-Boelmannen.

Erfgoeddag 1 mei 2011 ‘Armoe troef’

In 2011 toonden we in de Watermolen aan de Wilfordkaai in Temse het project ‘Boelmannen Vertellen’, dat tevens kaderde in de erfgoeddag 2011 met als thema ‘armoede’. Zes ex-werknemers vertellen honderduit over hun wedervaren vanaf hun prille jaren tot nu… gefilmde tijdsdocumenten om te koesteren en opnieuw te vertonen. Meer dan 500 mensen kwamen met open mond en pretlichtjes in de ogen kijken en luisteren.

evenementen1

Bekijk hier de trailer van Boelmannen Vertellen van Op Stoapel.

 

Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button