Op Stoapel tekent bezwaar aan tegen declassering Hensen kraan Temse

Op Stoapel staat voor de instandhouding van het varend erfgoed, met name het scheepserfgoed van de voormalige Boelwerf in Temse, waarvan de Kraan integraal deel uitmaakt. Dit landschapsbaken is de laatste getuige van ons rijk scheepvaartverleden en een monumentale ode aan de scheepsbouwers van weleer. 

Door het openbaar onderzoek beeft de Kraan nu op haar historische grondvesten. Op Stoapel vraagt onverdeeld bescherming, behoud en erfgoedbestemming van de Kraan en tekent formeel bezwaar aan tegen de declassering van dit monument.

Op haar Raad van Bestuur van 13 november 2021 werd dit bezwaar als volgt bekrachtigd:

Erfgoedbezwaren

De erfgoedargumenten die destijds werden ingediend voor de goedkeuring van de klassering blijven onverminderd geldig, inclusief het bovenlokaal gemeenschapsbelang van de Kraan als symbool voor de historische scheepsbouw in de regio en haar scheepsbouwers.

De menselijke dimensie van de scheepsbouwers is de focus van ons maritiem verhaal doorheen verschillende generaties. Tijdens de vele exposities met als hoogtepunt de tijdelijke expo in het Gemeentemuseum hebben zowel het aantal als de betrokkenheid van de aanwezige bezoekers geïllustreerd dat dit verhaal vandaag nog relevant is in Vlaanderen. 

Voorstel vzw Op Stoapel voor de bestemming van Hensen kraan in Temse

Voor vzw Op Stoapel is de gemeenschapsmeerwaarde van de Kraan onverminderd geldig en overstijgt de immateriële erfgoedwaarde de materiële renovatiekost. 

Als gemeenschapsbestemming willen wij dit monumentaal ankerpunt koppelen aan het Boelwerfparcours van Scheepswerven in Beeld tussen Baasrode, Temse en Rupelmonde.

De Kraan als ankerpunt in het Boelwerfparcours biedt een toeristische meerwaarde met uniek uitzichtpunt op de historische locaties van de Boelwerf: de Kil waar de scheepswerf is ontstaan, de voormalige scheepshellingen en het voormalig droogdok vanop het water. De Kraan is ook de perfecte locatie voor een bezoekerspaviljoen annex Boelwerfmuseum. 

Op die manier is het erfgoedbelang verweven met het gemeenschapsbelang als toeristische, geschiedkundige en erfgoedkundige realisatie binnen het bestaande Boelwerfparcours. 

Wij richten dan ook een oproep aan de erfgoedoverheid en alle organisaties en belanghebbenden voor varend erfgoed om de Kraan haar erfgoedbestemming te verlenen die ze verdient als laatste stille getuige van de scheepsbouwers van de voormalige Boelwerf.Op Stoapel, Raad van Bestuur van 13 november 2021

We roepen al onze leden ook op om zelf een bezwaar in te dienen via ruimtelijkeplanning@temse.be

Lees ook hier ook het standpunt van de Raad van Bestuur van 10 April 2021Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button