Word lid

Waarom lid worden van Op Stoapel?

Sinds 2008 neemt Op Stoapel het voortouw om het erfgoed van de Boelwerf in Temse levendig te houden. Er zijn de afgelopen jaren memorabele expo’s georganiseerd, activiteiten gepland, getuigenissen opgetekend,  nieuwsbrieven geschreven, een theatervoorstelling over Boelwerf werd voor een groot publiek gespeeld en de deelname aan de Erfgoeddag oogst al een aantal jaren veel succes. In 2012 is Op Stoapel officieel omgevormd tot een volwaardige vzw. Op Stoapel heeft haar werking duurzaam uitgebouwd via een ledenwerking om het belangrijkste erfgoed van Temse in de aandacht te brengen.
Als lid van de vereniging kunnen we u verder informeren over alles wat onze vzw doet. U kan al lid worden voor €15 per jaar. Wilt u onze vereniging extra ondersteunen dan kan u erelid worden voor €25.

Welke voordelen biedt het lidmaatschap?

Als lid ontvangt u onze digitale nieuwsbrief. U wordt uitgenodigd op al onze activiteiten waar u als lid bevoorrecht voorrang krijgt (bv. jaarlijkse uitstap). Op artikelen die we verkopen krijgt u korting. Tenslotte wordt u uitgenodigd op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie die speciaal voor de leden wordt georganiseerd. Het lidgeld is bedoeld om de werking van Op Stoapel te ondersteunen zoals bijvoorbeeld de huur van ons lokaal, de financiering van onze projecten, administratiekosten, website….

Hoe lid worden of lidmaatschap hernieuwen?

Lid worden kan via ons contactformulier met vermelding van naam, adres, telefoon en mailadres. Vervolgens stort je € 15 (gewoon lid) of € 25 (erelid) op ons rekeningnummer  BE46 7370 3974 0236 van KBC, BIC: KREDBEBB met vermelding “bijdrage + lid of erelid”.
Ben je reeds lid of erelid dan stort je gewoon € 15 of € 25 met vermelding “hernieuwen lidmaatschap + lid of erelid”.
Je kan ook lid worden of je lidmaatschap vernieuwen op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Bij ontvangst van het lidgeld wordt u een nieuwe lidkaart (geldig voor het hele kalenderjaar) opgestuurd of overhandigd op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Op Stoapel vzw dankt alvast iedereen voor de steun.

Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button