Word lid

Waarom lid worden van Op Stoapel?

Ruim 10 jaar geleden namen we het initiatief om de Boelwerf in Temse in ere te herstellen. Een aantal memorabele activiteiten volgden, er werden expo’s georganiseerd, getuigenissen werden opgetekend, een nieuwsbrief verscheen, een theatervoorstelling over Boelwerf oogstte veel succes en onze deelname aan de Erfgoeddag mocht gezien worden. Enkele jaren terug hebben we beslist om Op Stoapel officieel om te vormen tot een volwaardige vzw. Op Stoapel wil haar werking duurzaam uitbouwen via een ledenwerking om het belangrijkste erfgoed van Temse in de aandacht te brengen.
Wij willen u graag als lid van de vereniging opnemen en u verder informeren over alles wat onze vzw doet. U kan al lid worden voor €15 per jaar. Wilt u onze vereniging extra ondersteunen dan kan u erelid worden voor €25.

Welke voordelen biedt het lidmaatschap?

Als lid ontvangt u onze digitale nieuwsbrief. U wordt uitgenodigd op al onze activiteiten waar u als lid bevoorrecht voorrang krijgt (bv. jaarlijkse uitstap). Op artikelen die we verkopen krijgt u korting. Tenslotte wordt u uitgenodigd op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie die speciaal voor de leden wordt georganiseerd. Het lidgeld is bedoeld om de werking van Op Stoapel te ondersteunen zoals bijvoorbeeld de huur van ons lokaal, de financiering van onze projecten, administratiekosten, website….

Hoe lid worden of lidmaatschap hernieuwen?

Lid worden kan via ons contactformulier met vermelding van naam, adres, telefoon en mailadres. Vervolgens stort je € 15 (gewoon lid) of € 25 (erelid) op ons rekeningnummer  BE46 7370 3974 0236 van KBC, BIC: KREDBEBB met vermelding “bijdrage 2019” lid of erelid.
Ben je reeds lid of erelid dan stort je gewoon € 15 of € 25 met vermelding “hernieuwen lidmaatschap 2020” lid of erelid.
Je kan ook lid worden of je lidmaatschap vernieuwen op onze nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2020.
Bij ontvangst van het lidgeld wordt u een nieuwe lidkaart (geldig tot 31/12/2020) opgestuurd of overhandigd op de nieuwjaarsreceptie van 11 januari 2020.

Op Stoapel vzw dankt alvast iedereen voor de steun.

Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button