Boelparcours Temse: de aftrap is gegeven

Sinds haar bestaan (2008) ijvert Op Stoapel vzw voor het inrichten van een wandelparcours dat het bestaan van de Boelwerf op De Zaat in herinnering zou brengen door middel van ankerpunten die op de verschillende locaties meerdere aspecten van de scheepsbouw zouden belichten.

Na veel palavers en brainstormen kwam er een ontwerp op de tekentafel waar de Gemeente zich ook kon in vinden. De ankerpunten zijn een replica van de typische voormast waarmee de Boelwerf de door haar gebouwde schepen voorzag, uitgebreid met verhelderende teksten en foto’s.

Het ontwerp werd verder uitgediept en uitbesteed. De uitvoering ervan werd door het College van Burgemeester en Schepenen op 8 november 2021 unaniem toegewezen aan de firma Ambrosia Design uit Kapellen.

Na het aansluiten van een elektriciteitsvoorziening ten behoeve van het startankerpunt door de Gemeente werd op 25 augustus 2022 door Amrosia Design overgegaan tot het in gereedheid brengen van plaatsing van het startpunt op het Frans Boelplein, de kop is eraf ,de aftrap gegeven, eureka!

tekst en foto’s: Paul Bertolo

 Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button