schrijnwerkers-1947-Boelwerf

Erfgoeddag ‘IN ONZEN TIJD, ZORG VOOR ELKAAR OP BOEL’

Op 23 april is het weer Erfgoeddag. Dit jaar is het thema ‘Zorg’. Ook dit jaar doet Op Stoapel mee en vatte we het idee op om onze tenten op te slaan in WZC De Reiger waar het thema ‘Zorg’ letterlijk elke dag van toepassing is.

In onzen tijd…

De scheepswerf in Temse heeft het leven bepaald van vele bewoners en hun familie  Met Op Stoapel vzw willen we mooie herinneringen terug opdiepen door voorwerpen en foto’s te laten bekijken middels een kleine tentoonstelling die 2 maanden aanwezig zal zijn. Hierin is er ook speciale aandacht voor de ferry’s die gebouwd zijn op Boelwerf voor de RMT. 20 jaar geleden op 28/2/1997 vaarde het laatste schip van RMT de haven van Oostende binnen. het einde van een tijdperk.

expo-De Reiger-Op Stoapel

Mini expo in cafétaria van De Reiger

Ondertussen zijn er ook 2 gespreksmomenten tijdens de mannenclub op dinsdag geweest. Thema’s zoals veiligheid, bijnamen en werftaal werden aangereikt door de Boelmannen van Op Stoapel waarop de bewoners konden reageren en hun verhaal doen. Op erfgoeddag op 23/4 tonen we de resultaten hiervan in woord en beeld en kunnen de mensen kennis maken met onze vereniging.

Zorg voor elkaar op Boel

Nu wordt er voor de Boelmannen in WZC gezorgd maar indertijd moesten ze voor elkaar zorg dragen op de werf want het was gevaarlijk werk. Elk jaar liet er iemand het leven bij een zwaar arbeidsongeval. Men was van elkaar afhankelijk. Stel je maar eens voor hoe het was om je in de dubbele bodem van zo een grote mastodont te bevinden voor laswerk. Hoe werd er gecommuniceerd, hoe kon je alarm slaan, hoe wist men waar wie was? Voor 1947 was er zelfs geen verpleging op de werf. Wat deed men dan bij ernstige gewonden. Nadien werd het hebben van een EHBO post met verpleegster verplicht.

EHBOpost-Boelwerf-Blanche

EHBO post Boelwerf met verpleegster Blanche kort na WOII.

Reminiscentie en erfgoed

Reminiscentie is volgens Van Dale “een gedachte aan een verschijnsel uit het verleden, dat overeenkomst vertoont met een huidige waarneming”. Het is een aspect van het menselijk geheugen en herinnering.Reminiscentiewerk maakt in de ouderenzorg gebruik van dit fenomeen. Reminiscentiewerk bestaat uit interventies die bedoeld zijn om herinneringen aan verwerkte ervaringen op te roepen en vervolgens deze herinneringen mondeling, schriftelijk of beeldend vorm te geven. Het doel van reminiscentiewerk is:

  1. Recht doen aan de identiteit van de deelnemer, waardoor een bijdrage geleverd wordt aan het gevoel van welbevinden.
  2. Presentatie van de beleving van het eigen verleden.
Met dit erfgoedproject trachtten we met Op Stoapel de beleving van de mensen zelf centraal te stellen bij het zien van oude foto’s en voorwerpen van de scheepswerf. Bewoners worden zo aangezet om aan vroeger te denken wat ook hun relatie met de scheepswerf was. Ze kunnen zich terug trots voelen op hun verwezenlijkingen. Dit is erg bevorderlijk voor hun gevoel van eigenwaarde. Het geeft hen ook een nuttige daginvulling en een groter gevoel van welbehagen. Tevens is het voor familieleden een gelegenheid om nieuwe elementen van hun familielid uit het verleden te ontdekken.

Praktisch

Resultaten en impressies van dit project zijn te zien op de Erfgoeddag op zondag 23 april van 13u  tot 17u in WZC De Reiger, onthaalruimte en feestzaal. Clement D’ Hooghelaan 8, 9140 Temse.
Iedereen is welkom.

Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button