De werkende leden van Op Stoapel in hun lokaal De stuurhut voor de jaarlijkse algemene vergadering

Nieuwjaarsboodschap 2022

Beste leden en sympathisanten van Op Stoapel,
Toen ik begin 2020 het voorzitterschap van Op Stoapel aanvaardde had ik het mij toch anders voorgesteld, ik bedoel daarmee niet dat het me spijt, totaal niet.
Wat dan wel: “corona”, daardoor en voor de tweede keer lukt het ons niet om jullie te ontmoeten op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Een ontmoeting die ik alleen maar positief kon ervaren, de verhalen, de collega’s van vroeger, de verrassingen: mensen die je niet verwacht maar zeer welkom zijn. Daarnaast een stijging van het aantal leden jaar na jaar, met in 2020 net de 200 gepasseerd, en in 2021 zitten we aan 230 leden: voor een vereniging is dit meer dan een succes.
2021 was een jaar met vele plannen maar ook met onze tentoonstelling in het Gemeentemuseum tijdens de zomer, waarvoor onze medewerking werd gevraagd eind januari. Dit heeft zeer veel werk meegebracht maar we hebben bewezen dat met veel hulp van al de bestuursleden niks onmogelijk is, zelfs in coronatijden. 
Deze tentoonstelling met meer dan 1200 bezoekers zal nog lang in het geheugen blijven. 
Ook een van de dossiers die ineens prioriteit kreeg was De Kraan. Door de voorlopige declassering was het alle hens aan dek. Gelukkig stonden we niet alleen want er was de werkgroep “De Kraan” die schitterend werk heeft geleverd. We hebben het openbaar onderzoek gehad waarbij duizenden bezwaarschriften zijn ingediend.
Maar we hebben ondertussen ook hulp gekregen van firma’s die thuis zijn in het behandelen van metalen constructies. We hebben een dossier kunnen opstellen en hopen dit tot een goed einde te brengen, met een realistische prijs voor de restauratie en met de nodige partners die De Kraan behandelen en bewaren zoals ze het verdient.
We waren ook bezig met de voorbereiding van de Erfgoeddag en het Boelparcours: de Erfgoeddag had als thema “de nacht”, we hebben toen een extra uitgave gedaan van onze nieuwbrief rond nachtarbeid op de Boelwerf.
Wat het Boelparcours betreft hebben we de teksten en de foto’s geleverd en ook heeft collega Paul Bertolo het hoofdankerpunt en de deelankerpunten ontworpen. We hebben samen met de mensen van Toerisme Temse, de dienst cultuur en het gemeentebestuur alles op punt gesteld: de voorbereidingen zijn nu achter de rug, het parcours zal klaar zijn in 2022.
Een van de doelstellingen van Op Stoapel is het proberen te verwerven van zaken die te maken hadden met de werf. We krijgen nog steeds zeer veel zaken van leden en van sympathisanten zodat we zelfs stilaan een groter lokaal zouden moeten vinden om een andere droom te verwezenlijken nl een Boelmuseum. We hebben zoals jullie al kunnen lezen hebben onder meer een maquette van de Temse en een schilderij van een binnenschip kunnen verkrijgen, en sinds kort ook een maquette van de Godetia en van het fregat F910 Wielingen. We willen via de Godetia aandacht vragen voor het probleem van asbest, later horen jullie daar nog meer van. 
Via een schenking van striptekenaar Paul Geerts aan onze vereniging en via een projectsubsidie van de gemeente konden we deze twee maquettes aankopen, ook jullie bijdragen helpen.
Wij zijn jullie dankbaar voor jullie steun via de bijdrage, die ook voor 2022 vlotjes binnenkomt.
Zonder deze steun kunnen we niet werken, alleen jammer dat we jullie daarvoor  niet persoonlijk kunnen bedanken. Wij doen dit noodgedwongen via deze nieuwsbrief en de andere publicaties die jullie ontvangen.
Wij hopen dat we toch nog een drink kunnen aanbieden, later daarover meer.

Bedankt voor jullie steun tijdens het afgelopen jaar!

Eddy- Paul-Eric-Theo-Marc-Mack-Hugo-Bert-Stan-Jacques-Eddie-André-Robert
De leden van de bestuursraad van Op Stoapel


Tagged:


Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button