Nieuwjaarsbrief 2024

Prettige feesten en een gelukkig en gezond 2024

Dat is wat we u en uw familie nu reeds toewensen. 

Wij hebben dan ook het genoegen u hierbij uit te nodigen onder voorbehoud van een geregeld maatschappelijk leven zonder hinderpalen op onze:

Nieuwjaarsreceptie

Deze is gepland op zaterdag 13 januari 2024 om 14h00, in zaal de Arcke (5e verdieping) van AC De Zaat, Frans Boelplein 2, 9140 Temse. 

Alle leden zijn uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie, 

Indien je komt graag een seintje via mail: bertolopaul@gmail.com of info@opstoapel.org of telefoon: 0496 122 403. 

Er zal zoals in het verleden aan de toegang een jeton aan de leden worden overhandigd die kan uitgewisseld worden tegen een drankje naar keuze. 

Partners en sympathisanten zijn eveneens welkom maar ontvangen geen jeton.

We hebben in het lopende jaar niet stilgezeten en we verwijzen naar de verschillende Nieuwsbrieven waarin één en ander werd toegelicht. 

Toch even de belangrijkste in herinnering brengen: 

  • de Boelwandeling werd officiëel ingehuldigd op 14 januari 2023.Het parcours is een kleine 2 km lang met 6 ankerpunten waar in grote lijnen de geschiedenis van de Boelwerf wordt toegelicht.
  • ons icoon “de Kraan” heeft terug het status van beschermd monument gekregen en er wordt nu volop door de Gemeente gewerkt om het restauratiedossier op poten te krijgen. Een crowdfunding werd opgestart door de Gemeente met medewerking van Herita die gemachigd is om voor elke storting boven de € 40 een fiscaal attest af te leveren, hetgeen 45% belastings-voordeel oplevert !!!!
  • het belangrijkste evenement dat we organiseerden in augustus 2023 was het bezoek van het  AMS 60 Bernisse aan Temse. Deze mijnenveger werd als M927 Spa in 1953 (bouwnummer 1308)  op de Boelwerf gebouwd en kwam zijn 70e verjaardag in Temse vieren. 
lidmaadschap

Het lidmaatschap is onveranderd gebleven, niettegenstaande dat het budget dat we voor  Bernisse hadden uitgetrokken aanzienlijk werd overschreden door de hogere brandstofprijzen als gevolg van de energiecrisis, en we durven terug beroep te doen op uw welwillendheid om lid van Op Stoapel te blijven en of te worden om onze werking te bekostigen en ander projecten te kunnen uitwerken en financieren.

Graag tijdig (= liefst voor midden december) lidgeld van € 15 (gewoon lid) of € 25 (erelid) storten op Op Stoapel vzw rekeningnummer:  

                            BE46 7370 3974 0236 van KBC, BIC KREDBEBB. 

Bij ontvangst van het lidgeld wordt je een nieuwe lidkaart (geldig tot 31/12/2024) toegestuurd of overhandigd op de nieuwjaarsreceptie. 

jaarlijkse uitstap “Op Stap met Op Stoapel” : 

Wij hebben het plan “Zierikzee en Ouwerkerk” terug uit de kast gehaald. Dat hadden we spijtig genoeg in 2020 moeten laten varen omwille van de Corona pandemie-uitbraak. Ook de 2021 uitstap hebben we voor dezelfde reden aan ons moeten laten voorbijgaan. Derde keer goede keer!

Een overtocht met de “Isle of Innisfree” (Ex- Prins Filip) vereist nog steeds een internationaal paspoort (dat gemiddeld € 75 kost) , om voet aan wal in Engeland te mogen zetten, hetgeen de prijs van zulk een uitstap onverantwoord zou doen stijgen. 

We mikken op een zaterdag in april of mei 2024. Meer nieuws hierover op de Nieuwjaarsreceptie of in de Nieuwsbrief.

Boeken

Het boek “Made in Belgium by Boelwerf (950 exemplaren) is uitverkocht..

Het boek “Boelwerf in Beeld” wordt in samenwerking met provincie Oost-Vlaanderen heruitgegeven. Kandidaat geinteresseerden geven hun coöordinaten door aan Bertolo Paul, email bertolopaul@gmail.com of telefonisch op nummer 0496 12 24 03.

activiteiten op stapel:
  • Voorlopig gehoor gevonden bij de Gemeente tot plaatsing van het Godetia schroefblad om het op rond punt De Leie-Oeverstraat te plaatsen.
  • Opvolging en het vinden van de nodige gelden om de conservatie van de kraan in goede banen te (be)geleiden is ter harte genomen en opgestart. Bedoeling is om de restauratie begin 2024 op te starten.
  • Het deel Boelwerfarchief dat nog bij de Gemeente berust zal in de loop van 2024-25, in samenwerking met Op Stoapel, geïnventariseerd worden 
  • Het thema erfgoeddag 2024 zal “Thuis” (niet het programma van TV) zijn en de dag 21 april 2024. Er moet nog beslist worden of Op Stoapel zal meedoen.
  • Aangezien de posttarieven uit de pan zijn gerezen, deze nieuwjaarsbrief per email als test om toch wat geld uit te sparen.

Over al het hierboven aangehaalde kan je in een later stadium meer informatie vinden op onze website :    www.opstoapel.org

Groeten en tot wederhoren, tot ziens,

OP STOAPEL vzw 

Paul Bertolo (Secretaris)

0496122403

info@opstoapel.org

Eddy Van Grevelinge (Voorzitter)

0473476050

info@opstoapel.org

 Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button