Nieuwjaarsreceptie 2020 enorm succes

Een geanimeerde Nieuwjaarsreceptie, dat was het zeker. Op Stoapel ontving op zaterdag 11 januari in de Correctie meer dan 200 leden en sympathisanten. Er was ook iets speciaals te bekijken: het boek ‘Made in Belgium by Boelwerf‘. Dit boek geeft een goed gedocumenteerd en geïllustreerd overzicht van alle schepen die op de Boelwerf werden gemaakt, en dat zijn er zowat 1500. Het boek was daar voor het eerst beschikbaar, het aanschuiven werd er met de glimlach bijgenomen. Op de receptie werd ook afscheid genomen van stichter-voorzitter Lieven Muësen, die door de burgemeester van Temse gepast werd gehuldigd. Eddy van Grevelinge neemt het stuur over. Hij erft een dynamische beweging die ijvert voor het behoud van het erfgoed van Boelwerf.  

Afscheidswoordje Lieven Muësen als voorzitter van Op Stoapel.

Beste leden, sympathisanten en partners van Op Stoapel, beste vrienden,

Ik sta hier vandaag als trotse redacteur en coördinator van het boek dat we graag aan jullie willen presenteren.

‘Made in Belgium by Boelwerf’ is het slotakkoord geworden van een herdenkingsjaar met tal van initiatieven.

Denken we aan de expo ‘scheepsbouw in Temse, een terugblik’ tijdens de erfgoeddag in april , Boelwandelingen tijdens het evenement Hoogtij , een voordracht over milieuvriendelijke schepen in oktober, de bijeenkomst bij het beeld Zaatman ter nagedachtenis van alle overleden scheepsbouwers op allerzielen en de druk bijgewoonde filmvoorstellingen in de Roxy vorige maand.

Voor mij als voorzitter was dit tevens het orgelpunt van meer dan 10 jaar engagement voor Op Stoapel en voor de verdwenen scheepswerf.

Het bootje van Op Stoapel werd tewatergelaten in 2008. Het was roeien met de riemen die we hadden maar we kwamen voorruit, ondanks de
tegenwind die we ondervonden. Want ook wij werden in een hokje geduwd zoals zoveel gebeurd dezer dagen.
De wind waait echter uit alle richtingen en zo werden we ook versterkt door bemanningsleden en stuurlui uit alle richtingen. We kwamen wel eens in woelig water terecht en enkele matrozen sprongen daarbij overboord. Maar ons bootje kapzeide nooit en kliefde koppig door de hoge golven, nieuwe enthousiaste rekruten monsterden aan.

Ondertussen werd ons schip al vaker herkent op de wateren, werd er al eens naar ons gezwaaid vanop de oever en leverden we ook diensten voor anderen. Op Stoapel werd een vaste waarde in de zee van watergebonden Erfgoedverenigingen.

Boelmannen die het schip nog mee op stapel hadden gezet, Luc, José, Jean, Gaston,… bleven achter op de lange tocht. Ik zie jullie sterren blinken elke nacht, toekijkend hoe ons schip verder vaart.

Een kapitein moet ten allen tijden alert zijn, hij slaapt met één oog half open en is altijd beschikbaar. Doet hij dat niet dan zinkt het schip, wordt het gekaapt of breekt er muiterij uit. Maar dat kost krachten, veel krachten. Deze kapitein is moe en zal het schip verlaten om wat rust te zoeken aan de wal. Ik geef het roer over aan mijn opvolger ‘Eddy van Grevelinge’ die blaakt van energie en daadkracht.

Het schip van Op Stoapel is goed onderhouden, vaart op kruissnelheid en zit op de juiste koers. Het heeft bovendien de beste stuurlui aan boord. De toekomst is verzekerd ook al zal het pijn doen het schip langzaam te zien verdwijnen aan de horizon. Dank aan al de vrijwilligers, partners en organisaties, de verschillende ondersteunende overheden en niet te vergeten al onze leden die dit schip drijvende hebben gehouden gedurende de afgelopen 10 jaar.

Ik wens iedereen een behouden vaart.

Maar nu over naar het boek waarvoor we hier bijeen zijn.

Made in Belgium by Boelwerf. Is een boek met de bouwlijst, dat is lijst van alle gebouwde schepen en watergebonden constructies als ruggegraat, Eddy Van Grevelinge heeft deze lijst samengesteld de laatste jaren aan de hand van lijsten uit het archief en door opzoekingswerk om recentere gegevens te bekomen, een titanenwerk.

Het leek ons een goed om deze lijst te illustreren met foto’s uit de archieven en zo kwamen we ondermeer tot een goede samenwerking met het rijksarchief te Antwerpen – Beveren waar we dagen bijna letterlijk hebben gekampeerd.

Ik wil daarom Rijksarchivaris Johan Dambruyne en zijn medewerkers bedanken voor de gastvrijheid en de opportuniteit om in het Boelwerf archief zelf te mogen ronddwalen. Het rijksarchief is dan ook niet voor niets mede-uitgever van dit boek.

Andere foto’s kwamen uit het archief van de gemeente Temse en uit ons eigen archief.
Vele mensen hebben ons de afgelopen jaren ook foto’s bezorgd uit hun privéarchief. Bij de foto’s hebben we getracht ook telkens een leuk verhaal met wat achtergrondinfo te plaatsen. Informatie die we gaandeweg hebben opgetekend.
Ook de geschiedenis van Boelwerf, de soorten schepen en de gebruikte termen hebben we opgenomen om ook de niet-kenner te kunnen boeien. Het is een boek dat voor iedereen-toegankelijk is
.

Bedankt aan alle mensen voor het geven van info of het schenken van foto’s. Ook de verschillende verenigingen die ons info hebben bezorgd over ondermeer de bouwnummers willen we hartelijk danken.

Speciale aan de gemeente Temse en de erfgoedcel Waasland om dit boek financieel mee te ondersteunen.

Bedankt aan de redactieraad en de bestuursleden van Op Stoapel om dit te kunnen en mogen maken.

Het is helaas onmogelijk om iedereen op te noemen die op de één of andere manier aan dit boek heeft meegewerkt. We hebben niettemin getracht ze zoveel mogelijk te vermelden in het boek.

Toch zou ik enkele mensen achter de schermen bijzonder willen danken want zonder hen had het boek er gewoonweg niet geweest.

Te beginnen met Eddy als samensteller van de bouwlijst. De nachtelijke uren die je gespendeerd hebt aan de samenstelling van de lijst waren ontelbaar maar jouw opzoekingswerk is nu eindelijk vereeuwigd.

Flor Van Otterdyck, wat hebben we veel aan jou kennis gehad als we niet juist wisten hoe de vork aan de steel zat en er gegevens moesten gecorrigeerd worden. Jou bijdrage is onschatbaar!

Paul Bertolo, mannen met ervaring op zee en kennis over hoe je met schepen moet varen. Jou inzichten en kennis zijn niet te onderschatten; Dan zwijgen we nog over gans de afhandeling van de voorinteneaars en de verkoop van het boek dat je in goede banen aan het leiden bent. Merci!

Je zou beginnen denken dat het weer een boek door en voor mannen is maar niets is minder waar.

De volgende 2 vrouwen hebben ervoor gezorgd dat het boek er niet alleen mooi uitziet maar dat ook alle gegevens gecontroleerd zijn, de lijsten en teksten nagelezen en verbeterd werden. Ze hebben ook gezorgd voor éénvormigheid en het stroomlijnen van gebruikte termen.

Els van Hoof: bedankt voor de prachtige lay-out maar ook voor het engelen geduld na weer de zoveelste correctieronde en de zoveelste wijziging die we jou doorstuurde nadat we weer op nieuwe info waren gebotst of nog een fout ontdekten.
Het was erg aangenaam werken met iemand met zoveel engagement als jij en dat in een open geest. Dat voelde echt goed.

Tie Vereecke: zonder jou opmerkzaamheid en volharding had ik het nooit gered. Weken heb je gespendeerd aan het naast elkaar leggen en vergelijken van bouwlijsten van nu en vroeger. De vele foutjes zijn er netjes uitgehaald. Het beter leesbaar maken en verbeteren van teksten is een kunst op zich die je ongelooflijk beheerst. Dan zwijgen we nog over mijn grote afwezigheid in het huiselijk werk dat je ook op jou hebt genomen.

Een grote dankuwel!Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button