Luchtfoto Boelwerf

Initiatieven 25 jaar teloorgang Boelwerf

De scheepsbouw heeft veel betekend in de industriële geschiedenis van onze regio. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de laatste grote zeescheepswerf van België, Boelwerf, haar deuren sloot.

Met Op Stoapel vzw organiseren we daarom verschillende initiatieven om dit waardevol erfgoed in de kijker te zetten. Het pijnlijke faillissement ligt nog vers in het geheugen van velen, maar dat mag ons niet beletten oog te hebben voor al het moois wat hier gerealiseerd is door zoveel mensen uit de regio.

Dankzij de inspanningen van Op Stoapel, nu al meer dan 10 jaar actief, wordt de Boelwerf niet vergeten. Dit monumentale anker-in-de-tijd gaat als waardevol erfgoed steevast een nieuwe toekomst tegemoet en daar zijn we best fier op. We geven een overzicht.

Publicatie bouwnummers + foto’ s: ‘Made in Belgium, by Boelwerf’


Deze publicatie zal een geactualiseerde lijst met bouwnummers bevatten, rijk geïllustreerd met unieke foto’ s van schepen en constructies die gedurende meer dan 100 jaar zijn gebouwd. Het geeft een beeld van de realisaties van deze ooit grootste zeescheepswerf van België.

De werf was in haar hoogdagen erg innovatief, bouwde esthetisch mooie schepen en was bekend in heel de wereld omwille van de afgeleverde kwaliteit. De werf zorgde decennialang voor welvaart in de regio en was één van de grootste werkgevers van het Waasland.

Meer dan 1500 bouwnummers worden vermeld in dit boek aangevuld met gegevens over de levensloop van de schepen. Daarnaast is het ook een kijkboek met unieke foto’s met telkens een korte begeleidende tekst. De bouwlijst wordt voorafgegaan door enkele voorwoorden, een beknopt geïllustreerd historisch overzicht en een inleiding van de makers.

Op de opening van de Erfgoeddag op 26 april werd het boek in avant-première voorgesteld. Het publiek kon tot 30 augustus het boek bestellen via voorintekening. Het boek zal klaar zijn rond de jaarwisseling. Het zal worden voorgesteld op de filmvoorstellingen over Boelwerf op 30 november en 1 december 2019. De namen van de intekenaars zullen vermeld worden in het boek. Meer info hier.

Bouwplaat-Belgica-Boelwerf
Bouwplaat Belgica


Erfgoeddag 2019:  28/4 + 4 en 5/5/2019, AC De Zaat, Temse, tentoonstelling ‘Scheepsbouw in Temse, een terugblik’

In deze tentoonstelling trachten we een beeld te geven van de scheepsbouw in (groot) Temse.

De tentoonstelling focused op de talrijke schepen en constructies die hier werden gebouwd. De Boelwerf in Temse heeft 165 jaar bestaan (opgericht in 1829 door Bernard Boel). In de buurgemeente Steendorp gaat de scheepsbouw zelfs terug tot de 17e eeuw. Daar is in het huidige straatbeeld weinig van te zien behalve dan de beschermde M22 torenkraan op site De Zaat.

Deze rijke bedrijfsgeschiedenis die welvaart en voorspoed heeft gebracht in het Waasland hield 25 jaar geleden bruusk op te bestaan in Temse. We willen dat huidige en toekomstige generaties kennis maken met dit verleden. Verder willen we met deze tentoonstelling een toeristische meerwaarde bieden voor recreanten die onze regio aandoen.


Er zullen extra luiken zijn over de scheepswerven in de buurgemeenten nl. Scheepswerf gebr. Maes, Steendorp en Scheepswerf De Durme, Tielrode. Kamerkoor Cor@Cor zorgt voor een muzikale noot met liederen over water, schepen, varen… Alle info vind je hier.

Briefhoofd Scheepswerf voor de Eerste Wereldoorlog.

HOOGTIJ, feest in de Scheldevalei
Boelwandeling + expo, 16/6/2019, site ‘De Zaat’ Temse

Met Op Stoapel sluiten we aan bij dit groot initiatief.van Regionaal Landschap Schelde-Durme. We organiseren om 11u en 14u een Boelwandeling gegidst door ex-scheepsbouwers op de voormalige site van Boelwerf, nu woon- en KMO zone ‘De Zaat’. Starten doen we in AC De Zaat waar we een kleine gelegenheidsexpo opzetten en waar ook prachtige maquettes van schepen gebouwd op Boelwerf te bezichtigen zijn.

Maquette van containerschip Ortelius in AC De Zaat

Voordracht: milieuvriendelijkere schepen, 10 oktober 2019, oud gemeentehuis, Markt, Temse

Voordracht door Paul Moeyaert over hoe schepen milieuvriendelijker kunnen worden dankzij nieuwe technieken en innovaties.

Bijeenkomst rond Beeld ‘De Zaatman’: 2/11/2019, Orlaylaan,Temse

Dit evenement organiseren we in de Allerzielenweek op zaterdag 2/11/2019 van 11u tot 13u.

Bedoeling van dit evenement is een ingetogen symbolisch samenzijn te organiseren ter nagedachtenis van alle scheepsbouwers die zijn overleden in gans de regio. Er zullen geen toespraken zijn. Er zal één tekst worden voorgelezen om al deze mensen te gedenken met speciale aandacht voor de mensen die op de werven zelf zijn omgekomen.

Een krans zal plechtig worden neergelegd aan De Zaatman, kaarsjes zullen worden aangestoken. Nadien kunnen de mensen steun vinden bij elkaar bij een warme drank in een kiosk.

Bij goed weer zullen we ook een kleine wandeling maken van de Zaatman naar de enig overgebleven scheepsbouw kraan langs De Schelde waarna symbolisch enkele bloemen te water worden gelaten.

De Zaatman-Temse
Beeld De Zaatman, Temse


Filmvoorstelling Boelwerf: zaterdag 30/11/2019 + Matinée voorstelling 1/12/2019, Roxy, Temse

Op het einde van het jaar organiseren we een filmvoorstelling met een selectie van korte filmpjes over de scheepswerf en haar schepen. Zowel historische beelden uit de archieven als recente getuigenissen van scheepsbouwers komen aan bod telkens ingeleid door een spreker. Verder wordt er een stukje theater opgevoerd door Code vzw en zal Op Stoapel een humoristisch luikje over werftaal en bijnamen brengen.

Dit evenement wordt georganiseerd i.s.m.het cultuurcentrum van Temse Code vzw.

Schip ligt op stapel op één van de langshellingen van Boelwerf, klaar voor de tewaterlating.Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button