Actueel
_________

Op Stoapel Temse

Missie

Op Stoapel wil het rijke erfgoed van de scheepsbouw langsheen de Scheldeboorden onderzoeken, bewaren en op een originele en creatieve manier ontsluiten voor een breed publiek. Ze legt daarbij de focus op de industriële zeescheepsbouw in Temse. Op Stoapel wil dit doen door eigen onderzoek, door samenwerkingsverbanden aan te gaan met verenigingen, overheden, kunstenaars en andere belanghebbenden, en door in het algemeen alle daden te stellen die onze missie kunnen verwezenlijken. Op Stoapel wil ook meewerken aan projecten van derden die raakvlakken hebben met het scheepsbouwerfgoed in de Schelderegio.

Visie

Op Stoapel beoogt zuiver cultuurhistorische en socio-culturele doelstellingen. Onderzoek, behoud en waardering van het materieel en immaterieel erfgoed met eerbied voor de scheepsbouwer moeten bijdragen tot aandacht en zorg voor een industrieel verleden waar Temse, het Waasland en België trots op zijn. De teloorgang van de industriële scheepsbouw in Temse is een aanzet tot duurzame inspanningen om dit erfgoed te bewaren, te koesteren en te waarderen.

Maatschappelijk doel

De ontsluiting van het industrieel erfgoed scheepbouw is nodig omdat het deel is van het collectief geheugen in de regio’s langsheen de Schelde. Op Stoapel wil dit patrimonium in eer herstellen. Op Stoapel wil projecten realiseren die mensen bij elkaar brengen en volgende generaties laten kennis maken met het unieke verleden van de scheepsbouw in het algemeen en dat van Boelwerf in Temse in het bijzonder.

Specifieke Doelstellingen

 • Kennis- en ontmoetingscentrum over Boelwerf dat onderzoekt, informeert en mensen bij elkaar brengt die interesse en/of belang hebben in het waarderen van scheepsbouwerfgoed.
 • Vaste en mobiele educatieve projecten en gegidste rondleidingen opzetten.
 • Realiseren van een Boelwerf wandelparcours met permanente infoborden.
 • IJveren voor initiatieven zoals een monument met info over Boelwerf op de voormalige site.
 • Erfgoedproblemen rond Boelwerf onder de aandacht brengen (archivering, restauratie).
 • Samenwerken met andere actoren rond watergebonden erfgoed en toerisme in de regio.
 • Op regelmatige tijdstippen verspreiden van een nieuwsbrief.
 • Initiatieven rond mondelinge overlevering en publicaties over de geschiedenis van Boelwerf.
 • Restauratie van een schip gebouwd op Boelwerf.
 • Uitwerken van een website om de Boelwerf te vereeuwigen met links naar sociale media.
 • Uitbouwen van een permanent museum ter ere van de Boelwerkers en het scheepserfgoed.

 

Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button