Nieuwjaarsreceptie Op Stoapel 2017

Afgelopen zaterdag, 14/1/2017, hield Op Stoapel vzw haar jaarlijkse receptie in wijnbar De Correctie.

Algemene vergadering Op Stoapel

Eerst was er de algemene vergadering waar de werking van het afgelopen jaar werd geëvaleerd en de bestuurders voor de volgende 4 jaar werden (her)verkozen. Er was ook gelegenheid om het lokaal van de vereniging ‘De Stuurhut’ te bezoeken, mooi ingericht met foto’s en voorwerpen van de voormalige Boelwerf.  Het lokaal is een chalet in de gebouwen van Belgomine aan Cauwerburg. De vereniging huurt het lokaal en dat is mogelijk door de steun van meer dan 160 leden en ereleden.

Receptie in de Correctie

In de Correctie was het gezellig druk met een 120 tal aanwezigen. Een minitentoonstelling werd ingericht in het kleine zaaltje achteraan. Er was een eerbetoon aan José de Staelen die overleed in 2016 (stichtend lid Op Stoapel en legendarische zanger van Boelwerf). Ook de giften aan Op Stoapel kwamen aan bod met een maquette van de car-ferry ‘Prins Philippe’ en schilderijen van Willy Verdickt en Gaston Derkinderen.

De kraan en het project POSES

Na een welkomswoord van ondervoorzitter Eric Bauwelinck gaf voorzitter Lieven Muësen meer uitleg over het plan POSES (Project Ons Scheepsbouw Erfgoed Scheldeland). Het is een bundeling van ideeën ontstaan in de schoot van Op Stoapel om aan de slag te gaan met erfgoed van de scheepsbouw in Temse met de beschermde Boelwerf/Cockerill/kraan als centraal gegeven. De kraan, die nu bedreigt erfgoed is, wordt opgeworpen als een kans om het toerisme in de regio een boost te geven. Dit monument mag niet verdwijnen.
voorzitter-Op Stoapel

Woordje van voorzitter, Lieven Muësen

De reis in 2017, verwezenlijkingen, vrijwiliggerswerking

Na deze uiteenzetting gaf secretaris Paul Bertolo meer uitleg bij de ledenwerking en de jaarlijks reis die gemaakt wordt naar een water-gebonden erfgoedsite. Dit jaar trekt Op Stoapel naar Wallonië met de scheepsliften van Strépy en het Hellend vlak van Ronquières.
Penningmeester Theo Baeke gaf een overzicht van de verwezenlijkingen in 2016 waarna Eddy Van Grevelinge meer toelichting gaf bij de vrijwillgerswerking die zo belangrijk is bij een organisatie als Op Stoapel.

Welke projecten staan er Op Stoapel in 2017?

In 2017 wil Op Stoapel een studiedag voor het grote publiek organiseren over het plan POSES. Dit plan zal de komende jaren een prioriteit zijn met hopelijk ook concrete resultaten tegen het jaar 2019. Op Stoapel en hopelijk ook gans Temse herdenkt dan het faillissement van Boelwerf  25 jaar geleden. Verder neemt Op Stoapel zoals altijd deel aan de Erfgoeddag met een project in rustoord De Reiger. nl.‘IN ONZEN TIJD, ZORG VOOR ELKAAR OP BOEL’
Het archief van Op Stoapel groeit gestaag. het is dan ook dringend tijd om het archief te ordenen en te archiveren. Een belangrijke doelstelling voor 2017

Kom er bij!

Alle medewerkers van Op Stoapel zijn vrijwilligers. Nieuwe mensen zijn altijd welkom om haar doelstellingen te kunnen bereiken. Neem contact met ons op als je wel meewerken.
De nieuwjaarrecetie toonde in elk geval aan dat er veel mensen zijn die Op Stoapel een warm hart toedragen en willen helpen om het erfgoed van de scheepsbouw in het algemeen en dat van Boelwerf in het bijzonder terug op de kaart te zetten.
Dank aan alle leden, vrijwilligers en sponsors om ons werk te kunnen voortzetten.
Dank aan Steylaerts voor de financiële ondersteuning van de receptie.
Foto’s: Eddy Hauman
Tekst: Lieven Muësen

Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button