Gespreksavond rond Asbest

Donderdag 31 maart organiseerde Op Stoapel samen met enkele partners een gespreksavond in de Roxy te Temse. De laatste dag van de maand leek voor Op Stoapel de geschikte dag om het even te hebben over Asbest . Er zijn veel collega’s gestorven aan borstvlieskanker die veroorzaakt was door asbest.

Wat is asbest?

Eén van onze gastsprekers van dienst, Peter Loockx van ETWIE, gaf de aftrap. Hij vertelde dat asbest al lang in ons midden rondwaart, meer dan we zelf vermoeden. Je had het misschien niet verwacht maar asbest is van oorsprong een natuurlijk product en werd gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland, Afrika en Canada, en dat sinds meer dan 2000 jaar geleden.

Onbewerkt asbest in het Afrikamuseum, Tervuren

Peter lichte toe dat Asbest meer in onze omgeving is en was zonder het zelf te
beseffen. Nog frappanter is dat 1 gram asbest miljarden asbestvezels bevat. Een stuk asbest ter grootte van een dobbelsteen (1cm³) van ongeveer 3 gram bevat 5 à 10 miljard vezels.

Asbest: afblijven, verwijderen of laten verwijderen

Dus asbest kan in ons midden zijn. De eerste gouden regel is afblijven, zolang je asbest onder geen enkele vorm manipuleert is er geen groot gevaar. Nog beter is verwijderen of laten verwijderen. Joris Baeck van de Milieudienst Temse was de geschikte man om de vraag te beantwoorden wat
er moet gebeuren met asbestafval. Er kan daarvoor een beroep gedaan worden op de recyclageparken.

De komende jaren komen er nieuwe regels om asbest te bannen.

  • 2022 verplichte asbestinventaris bij verkoop
  • 2032 verplichte asbestinventaris voor iedere gebouweneigenaar
  • 2034 verwijderen meest risicovolle asbesttoepassingen
  • 2040 verwijderen overige risicovolle asbesttoepassingen

Hoe men zelf asbest kan verwijderen (bezin en informeer u voor je begint) en aanbieden op het
containerpark of het thuis laten ophalen? Twee zaken: je neemt contact op met de milieudienst van je gemeente – zie contactgegevens – of rechtstreeks bij je intercommunale (Miwa).

Intercommunale Miwa

Gemeente Temse

Dokter Vanroelen

Dokter Wim Vanroelen is al dertig jaar arts in Temse. Hij was naar Temse gekomen om zijn vakgebied in de praktijk te zetten. Het Waasland, de Rupelstreek, Klein-Brabant en een stuk rond Gent waren de zwarte vlekken van ons land wat betreft de kankers door asbest.

Als iemand met ademhalingsproblemen bij hem kwam, stelde hij steeds de vraag: “werk je op een scheepswerf?” Boelwerf stuurde via de arbeidsgeneesheer zijn werknemers met die klachten ook naar Dr Vanroelen. Borstvlieskanker was tot een paar jaar geleden niet te genezen en zijn heel wat Boelwerknemers aan gestorven.

Wat belangrijk is: De werknemers die na de faling in 1994 niet meer in aanraking gekomen zijn met asbest zouden nu, en ik druk me voorzichtig uit, niet meer geconfronteerd mogen worden met de ziekte. Een jaarlijks onderzoek met een RX is vandaag niet meer nodig voor ex-werknemers van de werf.

En wat nu met de ziekte? Gelukkig is de wetenschap zo geëvolueerd dat men stillaan de tumoren
veroorzaakt door asbest zo kan aanvallen dat ze krimpen en zelfs verdwijnen. Mede dankzij het onderzoek naar covidvaccins, vindt men nog nieuwe methodes voor deze ziekte te bestrijden. Alleen de behandeling is zeer duur en de plaatsen beperkt. Er zijn testen en onderzoek bij een
aantal mensen in UZ Antwerpen bij professor Berneman gespecialiseerd in stamceltransplantatie, celtherapie en immuuntherapie, bij dit laatste wordt bloed afgenomen en direct in
het labo versterkt (bijvoorbeeld met EPO). Bij Vitaz werkt Dr Vanroelen en zijn collega Dr De Schepper aan dergelijk onderzoek mee en ook Maria Middelares in Gent is hierbij betrokken.

Als laatste kwam Stoff VZW aan het woord, een vzw die alles over asbest wil kennen en bewaren. We hadden al eens oproep gepubliceerd van Stoff. Zij verzamelen interviews met mensen die geconfroneerd werden met de ziekte die asbest veroorzaakt heeft of nog steeds doet. Wie zich geroepen voelt om hier aan mee te werken laat het weten.


De belangstelling voor deze avond kon beter, de inhoud was top.
Wij bedanken de sprekers, de gemeente en Cera voor de steun .

Partners

  • Vzw Stoff verzamelt getuigenissen via interviews met asbestslachtoffers of hun nabestaanden;
  • Etwie is een expertisecel voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed;
  • Gemeente Temse – Team Milieu;
  • Cera.

PROGRAMMA

19u00: Welkom en project Godetia
19u10: Zit er asbest in?
Inleiding door Peter Loockx, projectmedewerker ETWIE (Expertisecel
technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed)
19u30: Wat met asbestafval? door Joris Baeck, milieuambtenaar Temse
19u40: Vragen van aanwezigen
19u55: Onderbreking
20u05: Asbest en gezondheid
Interview met Dr. Vanroelen, longartsen VITAZ;
Interviewer: Hugo De Blende, voorzitter STOFFvzw
20u25: Vragen van aanwezigen
20u45: Voorstelling STOFFvzw
Johan De Vos, bestuurslid STOFFvzw
21u00: Vragen van aanwezigen
21u10: Einde van de gespreksavond

Auteur: Eddy Van Grevelingen & Bert De Laet

 Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button