Plan Boelwerfparcours

POSES – Scheepswerven in beeld

Niet alles wat Op Stoapel doet komt in de kijker te staan. Dat geeft misschien bij sommigen de indruk dat we stil gevallen zijn. Niets is minder waar. We zijn achter de scherm druk bezig geweest om ons archief te ordenen en ons project POSES te promoten. POSES zou voor een deel onderdeel kunnen worden van een groter project ‘Scheepswerven in beeld’ dat door de provincie Oost-Vlaanderen en Toerisme Oost-Vlaanderen in april naar voren werd geschoven. Hier zitten ook de voormalige scheepsbouw sites van Baasrode en van CNR Rupelmonde in vervat.

Realisatie POSES niet voor morgen

Er zijn belangrijke gesprekken geweest met mogelijke geldschieters, de provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen, Tolerant vzw en met de gemeente Temse. De beoordeling van het dossier ‘scheepswerven in beeld’  door de Vlaamse overheid laat echter op zich wachten en dat is een slecht teken. Dz redenen hiervoor zijn de volgende:

  • Onvoldoende enthousiasme en engagement, en de vertaling ervan in geldelijke middelen, bij de lokale bevolking en hun politieke vertegenwoordiging. Dat is een voorwaarde om ook andere Vlaamse middelen te kunnen verwerven in dit project. Als kleine vereniging proberen we al jaren draagvlak te creëren in de gemeente Temse en daar slagen we onvoldoende in.   Geldschieters willen meestappen in het verhaal maar willen dat niet alleen doen, alle partners  moeten over de brug komen. Zo kijkt de één naar de ander en hebben wij en de provincie Oost-Vlaanderen een mooi plan dat blijft liggen. Iemand moet de eerste stap zetten en dat is bij voorkeur de lokale overheid. Dus doen we nogmaals een warme oproep aan de gemeente Temse om deze belangrijke stap te zetten.
  • Verder stuiten we ook op het probleem dat, buiten het archief en de kraan, alle tastbare herinneringen nagenoeg verdwenen zijn. Ons plan en dat van de provincie Oost-Vlaanderen houd daar maximaal rekening mee maar voor hen die over dit dossier moeten beslissen is het blijkbaar een struikelblok. Ondanks de gigantische mogelijkheden die er tegenwoordig zijn om verdwenen sites terug tot leven te brengen met multimedia. De indertijd genomen beslissing om gans de site af te breken heeft dus ook negatieve gevolgen voor initiatieven die men in de toekomst wil nemen rond dit erfgoed.  Wij zijn van mening dat het nooit te laat is om een mooi project op poten te zetten dat bovendien het toerisme een boost kan geven in de regio.

Hopen op betere tijden

We hopen niettemin toch nog op een doorbraak op langere termijn, wanneer het potentieel van dit erfgoed eindelijk naar waarde wordt geschat. Wij zijn alvast bereid een degelijk project te ondersteunen met de kennis die we vergaard hebben.  Vergeten we ook niet de ex-Boelwerf werknemers die nu nog heel wat info en kennis kunnen overdragen die van nut zijn voor dergelijk project.

Echter, voor een paar toeristische bordjes langs de Schelde passen we. Het belangrijkste erfgoed van Temse verdient meer dan dat. Wat dan nog te zeggen over de enig overgebleven kraan, deze krijgt wat ons betreft, een ereplaats in een Boelwerf parcours (zie ook foto).

Wij zijn oprecht de provincie Oost-Vlaanderen dankbaar om deze kar te trekken en Op Stoapel te betrekken. Het gemeentebestuur van Temse heeft ons al meermaals geholpen in het verleden en is zeker niet afkerig van dit project. Ze zal echter ook de daad bij het woord moeten voegen en ook structurele en financiële hulp ter beschikking moeten stellen. Alleen zo kan de bal aan het rollen gaan en kunnen andere investeerders overtuigd worden, inclusief de Vlaamse gemeenschap.

Wij doen intussen verder en bereiden ons voor op het herdenkingsjaar 2019, 25 jaar sluiting Boelwerf.

MOOI VOORBEELD IN GENT

In Gent heeft men wel iets gedaan met voormalige havenkranen. In dit geval werden ze verplaatst en geven nu nieuw leven aan de oude dokken en de ontwikkeling van het houtdokpark. Het doet ons dromen…

Lieven Muësen

voorzitter Op Stoapel

 

 


Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button