Maquette Belgica in AC De Zaat

Er is de laatste tijd nogal wat te doen rond het oceanografisch schip  Belgica. Enkele weken terug berichtten we nog over de bevelsoverdracht.
Op 18 augustus werd er een maquette van de Belgica overgedragen aan het gemeentebestuur van Temse op vraag van burgemeester Luc De Ryck. Temse is immers peter van het schip. Op Stoapel is blij met de komst van deze maquette.

De Boelmannen zijn terecht trots op de Belgica, symbool van vakmanschap. Wat er met het eigenlijke schip gaat gebeuren na het einde van haar actieve loopbaan in 2020 is nog onduidelijk.

Collectie maquettes Boelwerf schepen

De maquette wordt voor onbepaalde tijd uitgeleend door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO). Het is belangrijke aanvulling van de reeds bestaande collectie van maquettes van Boelwerfschepen die het Administratief Centrum van Temse rijk is. De maquettes zijn altijd te bekijken tijdens de openingsuren van AC De Zaat en ook tijdens evenementen die wij met op Stoapel in AC De Zaat organiseren. Er is ook een brochure uitgegeven door Op Stoapel over de maquettes in AC De Zaat.

Op termijn hopen we dat al deze schepen kunnen samen gebracht worden in ideale klimatologische omstandigheden in een permanente tentoonstelling over Boelwerf.

Maquette Belgica

Het gaat hier over een maquette die opgesteld stond in het bureau van Patrick Roose (operationeel directeur Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, operationeel directeur Natuurlijk Milieu). Hij kijkt al uit naar het nieuwe schip dat de de huidige Belgica gebouwd op Boelwerf zal vervangen.  Toch zal hij de aanwezigheid van de maquette missen als herinnering aan zijn leven aan boord van de Belgica.
Voor de volledigheid zeggen dat er nog andere maquettes van De Belgica bestaan, ondermeer deze die werd tentoongesteld door de Belgische Zeemacht in het molenhuis in 2014.

OVERDRACHT VAN DE MAQUETTE

De overdracht vond plaats op 18 augustus in AC De Zaat in aanwezigheid van een beperkt gezelschap waaronder mensen van de Belgische Zeemacht en vertegenwoordigers van het Koninklijk Belgisch instituut voor Natuurwetenschappen.  ook wij van Op Stoapel mochten er bij zijn.

Er waren toespraken van burgemeester Luc De Ryck. Hij schetste de geschiedenis van de Boelwerf en belichtte de collectie in AC De Zaat.  Patrick Roose (operationeel directeur Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, operationeel directeur Natuurlijk Milieu) schetste het internationale belang van de Belgica en haar verwezenlijkingen en had het ook over de nieuwe Belgica die momenteel in Spanje wordt gebouwd. Hugo Van Britsom (vertegenwoordiger Op Stoapel vzw, en auteur brochure Belgica) verduidelijkte de doelstellingen van Op Stoapel en blikte terug op de belangrijkste realisaties in het 10 jarig bestaan van onze vereniging.

Dan volgde een plechtige onthulling van de maquette en was er nog een rondgang door AC De Zaat langsheen al de maquettes.

Brochures over de Belgica en over de maquettes in AC de Zaat kunnen bekomen worden op aanvraag via dit contactformulier.

Foto’s: Erwin De Meirleir

 


Copyright Op Stoapel VZW   |   site by WebXclusive®, digital marketing agency

Facebook Iconfacebook like button